Tervetuloa

Hebrealaiselle huoneelle, joka uskoo Jahsuaan, on annettu Taivaan Kuningaskunnan perintö. Ja tästä perinnöstä osallisiksi ovat päässeet myös kansoista kääntyneet. Perintö on kuitenkin ollut hukassa vajaan kahden tuhannen vuoden ajan.

Herran opetuslapset, vähäiset, jotka Hän poimi, opettivat Taivasten Kuningaskunnasta heidän Opettajansa Sanan mukaan. Niin myös Israelinhuoneen kirjoittajat kertovat mitä ovat kuulleet.

Nämä opetukset ovat opetuksista kaikkein syvällisimpiä, rakentaen samalle pohjalle kuin Israelinhuoneen opetukset, joihin perehtymistä suositellaan. Nämä ovat opetuksia pyyteettömyydestä, käytännönläheisestä elämisestä Kuningaskunnassa, profeetallisuudesta ja Herran lähettiläiden työstä.

Artikkelit osassa 1

Johdanto

Sinetti, Israelinhuoneen alasivustomme, Opetuksia Taivasten Kuningaskunnasta, on avattu Netissä 19.08.2012

Taivasten kuningaskunnan besora, eli ilosanoma, on hyvä sanoma, joka on tarkoitettu kaikille ihmisille.

Taivasten kuningaskunnan opetus on tarkoitettu Jeshuaan uskoville juutalaisille ja nykyajan kristityille, jotka tahtovat olla joko perillisiä tai osallisia taivasten kuningaskunnan arvokkaasta hengellisestä rikkaudesta.

Kirjoittajat ovat löytäneet suunnattoman suuret Elohimin pyhän sanan aarteet! Menemme opetuksissa kaitaa tietä pitkin sisään taivasten kuningaskunnan ahtaasta portista, hengelliseen ja fyysiseen elävän Elohimin pyhän sanan yltäkylläisyyteen.

Tahdotko päästä sisälle savisilmillä näkymättömään taivasten kuningaskuntaan ja vastaanottaa sen suunnattoman suuri perintö?

Taivasten kuningaskunnan opetus on hyvin laaja kokonaisuus, jo pelkkine perusteineenkin. Tarvitset aikaa perehtymiseen asioiden sisäistämiseen. Niinpä suosittelemme ensin Nettiin v. 2001 perustetun, ja vuosina 2009 sekä 2013 uudistetun Israelin huoneen sivuston artikkeleiden lukemista, saadaksesi näiden opetusten ymmärtämiselle laajemman pohjan ja perustan.

Lukijan tulee tietää, että olemme sivunneet ja opettaneet Israelin huoneen artikkeleissa näitä taivasten kuningaskunnan besoraan ja opetukseen liittyviä asioita; niinpä osiosta 1, artikkelista "Sisäistäminen" voit katsoa esimerkkiluetteloa aiemmista taivasten kuningaskunnan liittyvistä opetuksista. Tämän sivuston opetuksissa me syvennämme asioita. Sinetti alasivustomme on avattu Netissä 19.08.2012, tästä informoitiin Israelin huoneen artikkelissa "Sinetöinti".

Vastaavaa ei ole ollut Suomessa tarjolla. Opetukset tarjoavatkin lukijalle oikein jymypaukun.

Valmistaudu ihmeelliseen, jopa yllättävään lentoon ja kiinnitä turvavyö. Matka taivasten kuningaskunnan besoran ja opetuksen kautta hengelliseen perinnönjakoon voi alkaa!

 

Käsitteet

Selvitämme tässä eri käsitteitä, mitä artikkeleissa käytämme. Teemme selvityksen siksi, ettei lukijalle tule väärinkäsityksiä käyttämistämme sanoista ja termeistä.

Kristitty ja kristillisyys

Kun käytämme sanaa "nykyajan kristitty", tarkoitamme sillä eri kirkkokuntiin ja suuntiin, eri organisaatioihin ja kirkkolaitoksiin kuuluvia uskovia henkilöitä ja jäseniä, ellei erikseen toisin mainita. Nykyajan kristityt uskovat eivät myöskään ole uudestisyntyneitä uskovia. He eivät välttämättä kuulu mihinkään viralliseen organisaatioon, mutta pitävät kiinni korvausteologiasta.

Kristilliset rakenteet sortuvat

Nykyajan kristilliset rakenteet ja byrokratiat eivät tule kestämään taivasten kuningaskunnan ennalleen palauttamisessa. Kun Pyhä Henki tuomitsee - Pyhien kirjoitusten kautta - nykyajan kristillisen valtakunnan poltettavaksi tulella, tarkoittaa se kaikkien Pyhien kirjoitusten vastaisten rakenteiden tuhoutumista.

Mutta kuitenkaan nykyajan kristitty uskova ei joudu iankaikkiseen kärsimyksen tuleen, jos pysyy alati Jeshuan pyhän veren sovituksessa, vaikka hänen kiinnipitämänsä ulkonaiset ja opetukselliset rakenteet tuhoutuvat.

Uskova

Kun käytämme käsitettä  "nykyajan kristitty", tarkoittaa se ihmistä, joka uskoo "Jeesukseen". Soisimme "nykyajan kristittyjen" käyttävän itsestään mieluummin nimitystä "taivasten kuningaskunnan uskovainen", mutta sen käyttämiseen on vielä pitkä matka. "Kristillinen valtakunta" kuuluu hyvin laajaan käsitteeseen, jolloin tarkoitetaan kristillisten maiden ja kansojen ihmisisiä, olivatpa he sitten "Jeesukseen" uskovia tai sitten eivät ole. Kristillisen valtakunnan jäseniä tai jonkun muun uskonnollisen valtakunnan jäseniä ovat kaikki ne ihmiset, jotka ovat taivasten kuningaskunnan ahtaan portin ulkopuolella. 

Messiaaninen-käsite. Kuka on tai ei ole, messiaaninen?

Kun käytämme sanaa "messiaaninen", tarkoitamme sillä taivasten kuningaskunnan oppineita (Ap.t. 11:26). Valitettavasti tänä päivänä messiaaninen-nimitystä väärinkäytetään paljon. Nimityksen väärinkäyttäjät tarkoittavat esimerkiksi kaikkia niitä messiaanisia juutalaisia, jotka odottavat Messiasta tulemaan toisen kerran maan päälle tai nykyajan kristittyjä, jotka harjoittavat hieman rabbiinisia tapoja. 

Kun nykyajan kristityt tekivät eri raamatunkäännöksiä, laitettiin messiaaninen-sanan tilalle kristitty-sana kreikankielen mukaan. Tänä päivänä sana "kristitty" ei kuvaa oikein Jeshua Messiaan seuraajaa, eli taivasten kuningaskunnan voidellun opetuksen piirissä vaeltavaa opetuslasta. Nykyajan kristillinen valtakunta tuli edustamaan niin laajaa ihmisryhmää ei-uskovia, jotta "kristitty" sanaa voitaisiin pitää uskottavana ja käytännön uskonelämään kuvaavana. Tuleekin palata alkuperäiseen taivasten kuningaskunnan opetuslapsen käytäntöön ja messiaanisen-sanan oikeaan käyttöön. 

Messiaanisuus käytännössä

Messiaanisuus tarkoittaa Messiaan Jeshuan seuraamista taivasten kuningaskunnan oppineena, voitelevan opetuksen piirissä. Messiaanisuus johtaa eri suuntaan kuin nykyajan kristillisyys. 

Alkuun palaaminen, varhaisen liittojen ajan yhteyden ja ykseyden etsiminen voi johtaa joitakin nykyajan kristittyjä etsimään alkuperäistä messiaanisuutta. Jos he ensin kuulevat taivasten kuningaskunnan besoran ja sen jälkeen myös opetuksen taivasten kuningaskunnasta, voivat heidän sisäiset silmät aueta näkemään taivasten kuningaskunnan salaisuuden.

Nykyajan kristittynä lukija 

Olet oikeassa: taivasten kuningaskunnan messiaanisuus sisältää enemmän Toora-tietoisuutta, rakkautta, raittiutta, ykseyttä/yhteyttä, jakamista ja muuta hengellistä. Siihen liittyy enemmän juutalaisten rakastamista, ja koko Israelin hyväksymistä, ettei mikään korvaa Israelille kuuluvia siunauksia, maa-alueita, perintöosaa ja muuta. Se on sen hyväksymistä, että koko Israel tullaan palauttamaan takaisin JHWH'n lupaamaan ja omistamaan maahan. Messiaanisuus on myös sen hyväksymistä, että JHWH palauttaa KAIKEN ennalleen; kaiken senkin mikä koskee taivasten kuningaskunnan seurakuntaa, sen opillisia rakenteita, Pyhän Hengen vaikutusta, kuninkaallista papillisuutta, varallisuuden käyttöä, lapseutta ja muuta.

Älä ymmärrä väärin: kukaan ei vaadi sinulta mitään sellaista, mihin et kykene. Me, messiaaniset, emme vaadi sinulta mitään. Jos tahdot pysyä nykyajan kristittynä, niin pysy. 

Tämän sivuston kirjoitukset tuovat esiin vaihtoehdon. Aina voi valita. Aina voit jäädä myös vanhoihin rakenteisiin. Aina voit olla vastaanottamatta sellaista, jota ei olla kristillinen valtakunta ymmärtänyt tai hyväksynyt. Tämä sivusto kertoo taivasten kuningaskunnan ilosanomaan kuuluvista asioista, jotka ovat olleet jo lähes 2000 vuotta pyhissä kirjoituksissa, UL:ssa.

Lopuksi

Toivomme näiden käsitteiden määrittämisen selkeyttävän, mistä oikein on kyse, kun tuomme artikkeleissa esiin  vastakkainasetteluita ja muita näkökulmia. Toivomme, että olet tässä artikkelissa saanut selvennystä siihen, miksi mitäkin sanamuotoa käytämme. Meille yksittäisten sanojen merkitykset, asioihin perehdyttäminen ja niiden selvittäminen ovat tärkeitä taivasten kuningaskunnan opetusten ymmärtämisen kannalta.

Portilla

Jokaisen taivasten kuningaskuntaan tahtovan, ylhäältä syntyneen, tulee tehdä valinta, tahtooko hän vaeltaa Isän tahdon mukaan kaidalla tiellä vai haluaako hän lavealle tielle. Taivasten kuningaskunnan portilla ratkaistaan jokaisen ylhäältä syntyneen tulevaisuus, mihin suuntaan kukin heistä tahtoo mennä.

Matt. 18:3-4: ”... Totisesti minä sanon teille: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten kuningaskuntaan. Sentähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten kuningaskunnassa.”

Uskovan ihmisen on käännyttävä (Matt. 19:4, Mark. 10:14-15 ja Luuk. 18:16-17), synnyttävä ylhäältä ja tultava sillä tavoin lapsenkaltaiseksi. ”Älköön kukaan pettäkö itseään. Jos joku teidän joukossanne luulee olevansa viisas tässä maailmassa, tulkoon hän tyhmäksi, että hänestä tulisi viisas (1 Kor. 3:18).” Tai: ”Jos joku luulee jotakin tietävänsä, ei hän vielä tiedä, niin kuin tietää tulee; mutta joka rakastaa Elohim’ia, sen Elohim tuntee (1 Kor. 8:2-3)”.

Tyhjentyminen

Oletko tullut Hänen edessään tyhmäksi ja ymmärtämättömäksi? Uskallatko asettaa yksinkertaisimmatkin pyhät kirjoitusten tulkintasi kyseenalaisiksi? Valitsetko oman totuutesi sijaan Hänen totuutensa? Oletko antanut Hänen murtaa teologisten rakenteittesi itsestään selvyydet?

Olen tavannut useita nykyajan kristittyjä, jotka ovat olleet ”niin viisaita”, että heidän mielestään Adonainkin on kysyttävä heiltä neuvoa. He pitävät itseänsä Pyhää Henkeä viisaampina. He eivät myönnä sitä, mutta kaikessa he haluavat sanoa ”viimeisen sanan”. Tällaiset ihmiset ovat hyvin ahdistavaa seuraa, mutta missä ovat Pyhän Hengen murtamat ihmiset, joiden sydämessä on nöyryyteen kuuluvaa joustavuutta ja pehmeyttä (Jaak. 4:8-10)!

Nälkä ja jano

”Autuaita ovat hengessä köyhät, sillä heidän on taivasten kuningaskunta (Matt. 5:3).”

Elohim’in on vietävä omansa hengessä koettavaan köyhyyden kokemukseen, että ihminen ymmärtäisi etsiä ratkaisua elämäänsä. Nälän ja janon täytyy tulla niin suureksi, että se tulee aivan tuskaksi asti: ”Katso, päivät tulevat, sanoo JHWH, JHWH, jolloin Minä lähetän nälän maahan: en leivän nälkää enkä veden janoa, vaan Adonain sanojen kuulemisen nälän. Silloin he hoippuvat merestä mereen, pohjoisesta itään; he samoavat etsien JHWH sanaa, mutta eivät löydä (Aamos 8:11-12)”.

Tänä päivänä on tarjolla ylenmäärin korvikkeita, mutta yksikään niistä ei ravitse sydäntä ja sielua, niin että ihminen ei enää janoaisi tai isoaisi (Joh. 4:14 ja Hepr. 5:14).

Taivasten kuningaskunnan säädös

Jeshua julisti opetuslapsilleen: ”Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan (Matt. 5:6)”. Haluatko sinä, että sinut ravitaan? Mistä tiedät, että olet isonnut ja janonnut riittävästi? Siitä, että sinut ravitaan. Taivasten kuningaskunnan ahdas pelastuksen portti on auki sinulle, haluatko mennä sisään?

 

Portit

Jeshua kehoittaa opetuslapsiaan: ”Menkää ahtaasta portista sisälle, sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät (Matt. 7:13-14).”


Ahdas portti

Ahdas portti on savisilmin näkymättömän taivasten kuningaskunnan portti, ja portin jälkeinen tie on kaita, joka vie elämään (Filip. 3:12-16)!

Taivaan kuningaskunnan oppilaana vaeltaminen alkaa ahtaalta portilta ja kulkee kaitaa tietä pitkin kohti ylösnousemuksen kirkkautta!

Kuningaskunta illustraatio

Jotkut taivasten kuningaskunnan perusopetukset ymmärtäneet yrittävät mennä ahtaasta portista, mutta eivät kykene menemään siitä läpi omaisuutensa kanssa, sillä aina johonkin omaisuuteen liittyvä addiktio estää sen (Matt. 19:23-24). Ahtaalla portilla nimittäin loppuu omistusoikeus maalliseen omaisuuteen. Kaikki omaisuus on sen jälkeen taivasten kuningaskunnan yhteistä omaisuutta (Ap.t. 2:44 ja 4:32). Joillakin on esteenä ihmissuhteet (Luuk. 9:59-62).

Avara portti

Toinen portti on avara, ja sen jälkeinen tie on lavea, joka vie kadotukseen! Siellä ei kulje yksikään taivasten kuningaskunnan opetuslapsi! Huomaa: avaran portin takana ei ole heti helvetin kuilua, jos näin olisi, tarkoittaisi se tämän maailman ihmisten tietä, jolla ei ole muuta edessään kuin kuilu.

Kahden portin edestä uskovat lähtevät kahteen suuntaan. Nykyajan kristityt menevät automaattisesti avaran portin läpi. Heidän on pakko mennä avaran portin läpi.Taivasten kuningaskunnan uskovat menevät ahtaan taivasten kuningaskunnan portin läpi, mutta jotkut heistäkin mieluummin luopuvat taivasten kuningaskunnan opetuslapseudesta ja menevät avaran portin kautta lavealle tielle! 

Älä eksy! Muista: lavea tie vie kadotukseen, joka on sen tien päässä. Älä kiusaa Elohim’ia ja kokeile, kuinka pitkä tai lyhyt on tämä tie. Monet uskovat luulevat, että heillä on oikea ”armokäsitys", joka on oikeammin tulkittuna ”omiin käsiin otettu oikeus", ja heille joillekin on lopulta käynyt huonosti. Tien päässä oleva kuilu tulee monelle aivan liian nopeasti vastaan, ja se tapahtuu niin yllättäen, että suhdetta Jeshuaan ei ehditä korjaamaan.

Jotkut taivasten kuningaskunnan entiset opetuslapset menevät avarasta portista sisään ja ajautuvat lopulta kadotukseen (Filip. 1: 28, 3:18-19 -> 1 Tim. 6:9-10 -> Hebr. 10:39 -> 2 Kor. 2:15), ja he ovat antaneet laajoja oikeuksia saatanalle lavean tien puolella, kuten ovat tehneet nykyajan kristitytkin. Toisinaan Jeshua varjelee lavean tien kulkijoita kadotukselta, kun Hän ottaa heidät siltä tieltä pois ennenaikaisesti (1 Kor. 11:27-32).

Siellä on joitakin taivasten kuningaskunnan taivasten kuningaskunnan entisiä opetuslapsia, jotka elävät elämänsä avaran portin ja kuilun välillä nykyajan kristittyjen kanssa, saamatta maistaa taivasten kuningaskunnan hengellisiä oikeuksia, turvallisuutta ja täyttä pelastuksen varmuutta. Onnettomina he kuolevat luonnollisen kuoleman, ja pääsevät hädin tuskin kadotusta pakoon, mutta koko heidän kurjan elämänsä rakenteet palavat poroksi (2 Piet. 3:16 -> 1 Kor. 3:15).

Pahat ja hyvät

Tanakhin historian aikana seurakunta koostui kaikista heprealaisista ja heihin liittyneistä muukalaisista, jotka asuivat Israelin maassa. Tämä on erittäin tärkeä tieto. Mitään erotusta ei ihmisten kesken ollut, paitsi ne, jotka olivat ”beliar”in poikia tai - tyttöjä (5 Moos. 13:13, Kor. 10:1-11 -> Ilm. 19:19-21). Beliar’in lapset piti erottaa seurakunnasta ja vihkiä tuhon omiksi, joka tarkoittaa hepreaksi ”cherem”, jota sanaa käytettiin myös uskovasta ihmisestä tai omaisuudesta, joka oli perusteellisesti erotettu (pyhitetty) yksin Elohim’ille (3 Moos. 27:28)!

Kun nykyajan kristityt ovat kääntäneet Tanakhin tekstit, on sinne tullut jako vanhurskaisiin/hurskaisiin ja ”jumalattomiin”, jonka sanan tilalla tulisi olla lähes poikkeuksetta ”pahat” [hepr. perum. rasha´]. Eivät pahat välttämättä ole "jumalattomia". 

Ymmärrä oikein! Kun Shaul kirjoittaa: ”Tämä, mitä tapahtui heille (Tanakhin ajan Israelille ja Jaakobin huoneelle erämaassa), on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailmanaikojen loppukausi on tullut (1 Kor. 10:11).” Kuinka se voisi olla liittojen ajan taivasten kuningaskunnan opetuslapsille varoitukseksi, jos kerta ”pahoja” ei ollut ollenkaan Tanakhin ajan seurakunnassa?

Älä eksy! Koska pahat mellastivat Tanakhin ajan seurakunnassa, on heidän tekonsa varoitukseksi varhaisen liittojen ajan taivasten kuningaskunnan seurakunnalle, ettei vain heidän keskellään tehtäisi samanlaisia kauhistuksia! Valitettavasti Tanakhin ajan pahat seurakuntaan kuuluvat ihmiset tulivat jälleen mellastamaan varhaiseen liittojen ajan taivasten kuningaskunnan seurakuntaan!

Ei ihme, että nykyajan kristillisen valtakunnan opetuksesta on kadonnut terä, kun uskovat ovat aina vain ”hyviä”, ja lahkojen ulkopuolella olevat ihmiset ovat ainoastaan ”pahoja”. Tämä käsitys on vain voimistanut nykyajan kristillisen valtakunnan korruptoitumista.

Kun Johannes kirjoitti Diotrefeksesta, tarkoitti hän pahaa tekevää taivasten kuningaskunnan opetuslapsiin lukeutuvaa (3 Joh. 9-11)! Eihän pahaa - ”kirkollisesti" sanottuja - ”jumalatonta" pitänyt olla seurakunnan keskellä? Heitä saattaa pujahtaa jopa taivasten kuningaskunnan seurakuntiin, puhumattakaan, kuinka paljon heitä on nykyajan kristillisessä valtakunnassa!

Tuomitseminen

Myös tuomitseminen on saanut nykyajan kristillisessä valtakunnassa uutta tulta, kun ulkopuolella ”ovat ainoastaan pahat ihmiset”. Heidän on helppo tuomita niitä, jotka ovat heidän lahkojensa ulkopuolella, mutta ettekö tiedä, että nykyajan kristityt ja heidän lahkojensa ulkopuolella olevat ihmiset tuomitsee Elohim (1 Kor. 5:13b)? 

Ahtaasta portista sisään

Taivasten kuningaskunnan sisällä olevat ovat tuomiosta vapaat. Heille sanotaan kerran: "Tulkaa te Isäni siunatut ja omistakaa se kuningaskunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti", Matt. 25:34.

Sisäistäminen

Rabbi Jeshua on arvioinut, että Israelin huoneessa alkaa olla opetuksia yhden opintovuoden verran (Ap.t. 11:26). Taivaan kuningaskunnan verkko on laskeutunut nyt tarpeeksi syvälle, että on aika vetää se rannalle, niin kuin olen tästä hiljattain näyn nähnyt (Luuk. 5:4).


Opetukset liitetään taivasten kuningaskuntaan

Nyt on tullut aika liittää kaikki annetut opetukset taivaan kuningaskuntaan, jonka opetuksellisten aarteiden kärki on karannut nykyajan kristityiltä kovin kauas.

Olen sivunnut taivasten kuningaskunnan aihetta esimerkiksi seuraavissa Israelin huoneen opetuksissani, joista vanhimmat artikkelit (päivämäärättömät) ovat liitetyt v. 2009 uudistetun, mutta Netissä jo vuonna 2001 aloitetun, Israelin huoneen sivustolle:

    Missä herätys viipyy?
    Messiaanisten varojen käyttö
    Ole normaali
    Ruinauskirjeet
    Kaikkein kurjimmille
    Pyhät vaatteet
    Juhlasalissa

    Kuningaskunnan aura

    Kaste
    Kevyesti keskelle kesää
    Ontuvat
    Kuinka voit tulla uskoon?
    Joosef
    Avio ja ero
    Esra UT:n Shaul
    Muuri

    Prinsessa ja sulhanen
    Huhuilta siivet
    He tiesivät
    Käy iälliseksi
    Messiaaninen seurakunta
    Pyhitysliitto

    Älä kivitä
    Kymmenykset
    Israelin edustajat
    Hänen nimensä
    Esirukous

Olet tähän mennessä siis saanut pieniä maistiaisia taivasten kuningaskunnan opetuksellisista aarteista. Siinä olkoon sinulle tarpeeksi ymmärtääksesi sen, että Adonai on hyvä (1 Piet. 2:3).

Vasta sen jälkeen, kun olet lukenut taivasten kuningaskunnasta kirjoitetut perusrakenteet, ymmärrät Hänen näkökulmansa, jotka Hän on armossaan ja viisaudessaan antanut, ottaessaan huomioon vaelluksesi taivasten kuningaskuntaa kohti, sekä annettujen opetuksellisten ilmestysten oikean järjestyksen (1 Tess. 3:10). Perusrakenteet on ehdottomasti ymmärrettävä ensin!

Luiset rakenteet esimerkkinä taivasten kuningaskunnasta

Ne, jotka ovat opiskelleet radiologiaa, ovat piirtäneet ihmisen luita kaiket illat monesta eri kuvakulmasta. Piirtämisen kautta tulevat tutuiksi ihmisen luuston erikoisemmatkin rakenteet, joiden tarkka morfologinen (muoto-opillinen) hahmottaminen on apuna, kun opetellaan radiografien (RTG-kuvien) tulkitsemista. Näin radiologinen näkökyky kehittyy ja harjaantuu.

Kuvissa näkyviä summaatiota (tarkoittaa röntgen-säteiden läpäisemättömyyttä) tai rakenteellisia patologisia poikkeavuuksia, ei muuten ymmärrettäisi ollenkaan! Jos kuvista nähdään jotakin, mitä niissä ei ole, harhauttaa se diagnoosin teossa, varsinkin jos kliininen perustutkimus ontuu tai laboratoriotutkimukset jäävät liian kapea-alaisiksi.

Ihmisruumiin osien ja kudosten replantaatio (uudelleen istuttaminen) on aloitettava ripeästi.

Erään suomalaisen uskovan huippukirurgin mukaan aina aloitetaan ensin luista (Hes. 37:1-5). Seuraavina tulevat lihasjänteet ja sitten muut tukirakenteet. Seuraavaksi istutetaan verisuonet ja lopuksi hermot.

Täsmälleen samalla tavalla kuin taivallinen Kirurgi on opettanut (Hes. 37:6-8). Jos teologiset perusrakenteet eivät siis ole kohdallaan, mikään koko teologisessa järjestyksessä ei ole kohdallaan.

Ennalleen asettamisen opetuksellinen tie

Vain harva nykyajan kristitty on kyennyt ymmärtämään ja vastaanottamaan seurakunnan ennalleen asettamisen opetuksen. Vielä harvempi on sen lisäksi valinnut oikean opetuksellisen tien kohti taivasten kuningaskunnan ahdasta porttia, joka on ehdoton edellytys sille, että ylhäältä syntynyt pääsisi kasvamaan tämän elämän aikana hengellisen elämän syvimpään vaiheeseen.

Voisiko joku ottaa taivasten kuningaskunnan opetukset lapsenomaisesti vastaan?

Varovasti arvioiden kymmenet tuhannet ihmiset kuuntelivat Jeshuan kuningaskunnan opetuksia, joita Hän opetti toimintansa aikana joka kesti noin yhden vuotta, mutta vain 120 kuningaskunnan uskovaa odotti yläsalissa [´alijja = yläsali (1 Kun. 17:23, 2 Aik. 9:4, Mark. 14:5, Luuk. 22:12, Ap.t. 1:13, 9:37,39, 10:9, 20:8 -> 5 Moos. 28:8)-> sama sana tarkoittaa muuten paluuta Israelin maahan] shavuot’ia, jolloin Jeshuan antama lupaus Pyhän Hengen saamisesta toteutuisi. Onkin siis tehtävä ahtaan portin kautta alija taivasten kuningaskuntaan.

Taivasten kuningaskunnan alija

Kuulutko sinä niihin harvoihin, jotka aikovat tehdä alijan taivasten kuningaskuntaan? Astu ahtaasta portista sisään taivasten kuningaskunnan häähuoneeseen, odotussaliin, jota ympäröi taivaalliset turvakaiteet (5 Moos. 22:8)! Tätä lähemmäksi et täällä ajassa pääse näkymätöntä taivaallista kuningaskuntaa. 

Pelkään välillä sitä, että olen turhaa vaivaa nähnyt (Gal. 4:11). Olenko turhaa juossut (Gal. 2:2b)? Välillä olen kokenut opettavani kuin olisin ulkomaalainen: ”jos ette kielellänne saa selvää puhetta, kuinka voidaan sellainen puhe ymmärtää? Tehän puhutte silloin tuuleen (1 Kor. 14:9)”. Käykö näin: ”Mutta jos en tiedä sanojen merkitystä, olen minä puhujalle muukalainen, ja puhuja on minulle muukalainen (1 Kor. 14:11)?”

Nykyajan kristillisessä valtakunnassa "taivasten valtakunnasta" on saarnattu ja kirjoitettu niin monta teosta, että alimmat tekeleet ovat jo kauan sitten homehtuneet. Älä pelkää, en ole lukenut nykyajan kristillistä hömppää, koska heprealainen Rabbi Jeshua on mustasukkainen (Jaak.4:5). Hän on pyytänyt minua olemaan koskematta nykyajan kristittyjen kirjoihin, koska niiden opetus hapattaa koko taikinan. Olen pyrkinyt olemaan Hänen oppilaanaan, että opetus pysyisi Hänelle mahdollisimman uskollisena ja otollisena (Galat. 2:5).

Messiaamme opetus

Heprealaisen Jeshuan opetus on sangen erilaista kuin nykyajan kristillisen "Jeesuksen" opetus (Galat. 1:6-7 -> 2 Kor. 11:4). Heprealainen Rabbi opettaa yhä pyhiä kirjoituksia, niin kuin rabbit ovat ikiajoista asti tehneet. Opetustyön Hän tekee hyvin tarkasti ja huolellisesti!

Niinpä voin täydellä syyllä sanoa samoin kuin Shaul: ”sillä minulle on avautunut ovi suureen ja hedelmälliseen [effective = tehokas] työhön, ja vastustajia [oppositio] on paljon (1 Kor. 16:9)”.


Taivasten kuningaskunnan merkitys vs. kristillisyys

Jeshua on edelleen taivasten kuningaskunnan Rabbi! Taivasten kuningaskuntaa on yritetty sovittaa "taivasten valtakuntana" ahtaisiin nykyajan kristillisiin rakenteisiin, kuin Kuninkaan jättimäistä jalkaa pieniin kenkiin (Ps. 60:10), mutta huonolla menestyksellä (Ps. 60:12). Lähes 2000 vuotta on nykyajan kristillisyys yrittänyt rakentaa taivasten kuningaskunnan palapeliä vanhaan vaippaan (Mark. 2:12), mutta kaikki yritykset ovat alkuunsa surkeasti epäonnistuneet!

Vanha vaippa on aina repeytynyt. Aina on tullut uusia yrittäjiä, mutta he ovat menneet maan multiin, ja tulos on ollut aina yhtä huono! Johtuuko ymmärtämättömyys siitä, että kreikkalaisperäinen teologia ei tunne taivasten kuningaskunta -käsitettä?

Taivasten kuningaskunta vs. rabbiinisuus

Rabbiinit vierastavat sydämensä pohjasta, että nykyajan kristityt olisivat varastaneet heiltä Elohimin kuningaskunnan, jonka tulemista he odottavat, jonka messias tulee heidän mukaansa perustamaan. Rabbi Jeshuan perustama hengellinen taivasten kuningaskunta maan päälle oli juutalaisille kauhea pahennus!

Eräs korkeasti oppinut juutalainen on sanonut, että taivaan kuningaskunta käsitteenä olisi ollut Elohim’in nimen korvaava ilmaisu. Tämän hän opettaa loukkaantuneena juutalaisena, tai sitten hän ei ole ollenkaan ymmärtänyt taivasten kuningaskunnan tulemusta, kuten asia onkin.

Taivasten kuningaskunnan opetusten merkitys ja järjestys

Palaan tässä nyt artikkelin alkupuolella kirjoittamaani asiaan.

Eli vasta sen jälkeen, kun olet lukenut taivasten kuningaskunnasta kirjoitetut ja opetetut perusrakenteet, ymmärrät JHVH’n näkökulmat, jotka Hän on armossaan ja viisaudessaan antanut, huomioidessaan lukijan vaelluksen taivaan kuningaskuntaa kohti. Tulet ymmärtämään myös annettujen opetuksellisten ilmestysten oikean järjestyksen.

Pintavedet on aivan ehdottomasti sukellettava ensin, vasta sitten lukija voi sukeltaa syvempiin vesiin. Näin on kaikkien asioiden kanssa. Aakkosten Alef, Bet jne., eli kirjaimet ja niiden äänteet ja merkitykset, tulee oppia ensin, vasta sitten tulevat sanat, lauseet ja sivulauseet, ja vasta sitten kokonaisuudet.

"Jos teologiset perusrakenteet eivät ole kohdallaan, mikään koko teologisessa järjestyksessä ei ole kohdallaan" :sanoo sinun ja minun taivaallinen ortopedian Ylilääkäri

Kun ymmärrät taivasten kuningaskunnan perusrakenteet, silloin Israelin huoneen opetusten palaset loksahtavat kohdalleen.

Usko

Jeshua vastasi ja sanoi hänelle: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: ’joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Elohim’in kuningaskuntaa (Joh. 3:3)’”.

Jeshua vastasi: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: ’jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Elohim’in kuningaskuntaan’ (Joh. 3:5)”.

Ylhäältä syntyminen on välttämätöntä, että ihminen ”näkisi” Elohim’in kuningaskunnan! Sokea eksyy, mutta näkevä ei eksy!

Ylhäältä syntyminen savisilmin näkymättömään taivasten kuningaskuntaan pääsemiseksi ei vielä yksin riitä. Ymmärrä oikein! Taivasten kuningaskuntaan päästään uskon (Mark. 1:15b), ylhäältä syntymisen ja ahtaan portin läpi menemisen kautta (Matt. 7:13a-14). Savisilmin näkymättömään taivasten kuningaskuntaan ei päästä yksin nykyajan kristilliseen uskoon kääntymisellä.

Vesi ja tuuli

Maan päälliseen (savisilmin näkymätön) taivasten kuningaskuntaan pääseminen ei ole yhdellekään ihmiselle automaatio. Taivasten kuningaskunnan usko on edellytys sille, että ihminen voi kuulla taivasten kuningaskunnan salaisuudesta olevan opetuksen, joka antaa sokealle ”näön”, mutta taivasten kuningaskunnan sisälle pääsemiseksi, tarvitaan Isän tahdon mukainen vaeltaminen, joka tarkoittaa ahtaan portin läpi kulkemista! Tarvitaan siis ylhäältä syntymisen peso, joka on Elohim’in sana (Efes. 5:26 ja Tiitus 3:5), ja ”tuuli”, ruach, jota kuvaa taivasten kuningaskunnan opetuslasta johdattava Pyhä Henki (Matt. 22:29, Joh. 16:13a ja Room. 8:14), ”sillä taivasten kuningaskunta ei ole sanoissa, vaan voimassa (1 Kor. 4:20)”.

Pelastus

Nykyajan kristillinen käsitys pelastuksesta on sangen epämääräinen, niin kuin on tie avaralta portilta kuilun reunalle asti, mutta sen sijaan taivasten kuningaskunnan heprealainen käsitys pelastuksesta on eksakti!

Pelastuksen tie lähtee taivasten kuningaskunnan ahtaalta portilta ja kulkee kaitaa tietä pitkin aina vain lähemmäksi kuolleitten ylösnousemusta (Filip. 3:11-14). Jokainen joka lähtee kulkemaan tätä kaitaa tietä, on taivasten kuningaskunnan opillisen käsityksen mukaan pelastunut valoon, ja on matkalla kohti taivaan kirkkautta!

Taivasten kuningaskunnan pelastus, jota heprealaiseksi nimitän, on ihmisen kannalta huomattavasti kokonaisvaltaisempi, selkeämpi, varmempi ja turvallisempi kuin sellainen pelastus, joka sijaitsee epämääräisesti avaran portin ja lavean tien päässä olevan kuilun välillä, niin kuin Pietari kirjoittaa: ”mutta jos hän kärsii messiaanisena (taivasten kuningaskunnan oppinut), älköön hävetkö, vaan ylistäköön sen nimensä tähden Elohim’ia, sillä aika on tuomion alkaa Elohim’in huoneesta, mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Elohim’in besora’lle kuuliaiset (1 Piet. 4:17 -> Luuk. 13:23-24)?”.

Pietari viittaa tässä taivasten kuningaskunnan ulkopuolella oleviin uskoviin, jotka eivät ole kuuliaisia taivasten kuningaskunnan besoralle. Jeshua Messias on vain pelastuksen tien, kaidan tien, Päämies (Hepr. 2:10b ja 1 Piet. 1:9-12). Heille, esimerkiksi lavealla tiellä matkaaville nykyajan kristityille, vaikeat ajat, ilman taivasten kuningaskunnan täyttä opetuksellista pohjaa ja käytäntöä, saattavat olla hyvin kohtalokkaita! Pelastuksen tie on ainoastaan turvattu tie.

Pelastuksen vakavuus ja kirkkaus

Pietari kirjoittaa vavahduttavat sanat: ”Ja ’jos vanhurskas vaivoin pelastuu, niin mihinkä joutuukaan jumalaton [tarkoittaa cherem’iin, eli tuhoon vihittyä], ja syntinen [saattaa tarkoittaa rasha´a eli pahaa ihmistä, johon ryhmään kuuluvat kaikki taivasten kuningaskunnan ulkopuolella vaeltavat nykyajan kristityt ja taivasten kuningaskunnan kaidalta tieltä ja ahtaalta portilta valvomattomuuttaan eksyneet, jotka vaeltavat eri nopeuksin lavean tien lopussa olevaa kuilua kohti]’ (1 Piet. 4:18 -> 2 Kor. 4:3-4).”

Pyhä Henki tahtoo kirkastaa taivasten kuningaskunnan seurakunnalle Jeshua Messiaan pelastuksen kirkkauden! Pietari kirjoittaa toteamuksen, joka paljastaa taivasten kunngaskunnan heprealaisen näkemyksen pelastuksen häikäisevästä kirkkaudesta, kun sitä verrattuna niihin, jotka ovat vielä taivasten kuningaskunnan ahtaan portin ulkopuolella, saati niihin, jotka ovat vielä avarankin portin ulkopuolella!

Parannus

”Ja (Jeshua) sanoi: ’Aika on täyttynyt, ja Elohim’in kuningaskunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa besora’ (Mark. 1:15).”

Parannuksen tekeminen etenkin uskonnollisuudesta (rabbiinisuus ja nykyajan kristillisyys) on tehtävä ennen besoran vastaanottamista. Kun Jeshua tämän sanoi, olivat monet juutalaiset jo käyneet parannuksen kasteella, joten heidän kohdalla pahuus oli lähinnä rabbiinisuuden muodossa. Nykyajan kristillistä parannuksen tekemistä ei ole olemassakaan, sillä ei Pyhän Hengen syntiseksi tekevä voima voi koskaan johdattaa ihmistä syvemmälle kristillisen valtakunnan rakenteisiin. Pyhä Henki kuljettaa aina besoran uskonutta ihmistä kohti taivasten kuningaskunnan ahdasta porttia (Room. 8:14). Tämän jälkeen Pyhä Henki kuljettaa aina omiaan katumuksen ja parannuksen kaidalla tiellä kohti kirkkautta. Parannuksen hedelmien, tekojen tie, ei lopu tämän elämän aikana.

Ne, jotka käyvät sisälle taivasten kuningaskunnan ahtaasta portista, saavat elää koko ajan parannusta aikaansaavassa ilmapiirissä, sillä Pyhä Henki auttaa Jeshuan omia pyhityksen tiellä kohti Elohim’in kirkkautta. Siinä täyttyy Elohim’in tahto, jota Hän on ikivanhastaan julistanut profeettojensa kautta taivasten kuningaskunnan Israelille. Hän on julistanut: ”Minä olen JHWH, joka pyhitän teidät (3 Moos. 22:32 ja Hes. 20:12)”.

Johannes julisti: ”Tehkää parannus, sillä taivasten kuningaskunta on tullut lähelle (Matt. 3:2)”.

Parannuksen toteutus

Tänä päivänä tarvitaan kipeästi julistusta parannuksesta, koska nykyajan kristikunta on harhautunut kauan sitten ulos taivasten kuningaskunnan perinnöstä. Edesvastuutonta on jäädä kristillisen valtakunnan rakenteisiin, jossa totuus on vääryyden vallassa (Room. 1:18).

”Vai halveksitko Hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä, että Elohim’in hyvyys vetää sinua parannukseen. Kovuudellasi ja sydämesi katumattomuudella sinä kartutat päällesi vihan ja Elohim’in vanhuskaan tuomion ilmestymisen päiväksi, Hänen, ’joka antaa kullekin hänen tekojensa mukaan (Room. 2:4-6)’.”

On paikallaan kysyä: ’Kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaista vihaa’ (Matt. 3:7b)”? Kun Pyhä Henki antaa neuvon, on syytä ottaa se asia vakavasti, sillä ”jo on kirves pantu puiden juurelle; jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen (Matt. 3:10)”. On aika ymmärtää, että Elohim on asettanut ”kirveen” koko maailman uskonnollisuuden puiden juurelle.

Tule suojaan

Sinun on aika siirtyä taivasten kuningaskunnan opetuslapseuden avulla hedelmättömien puiden luota taivasten kuningaskunnan Viinipuun suojaan! ”Sillä Elohim’in mielen mukainen murhe (katumus) saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi ja jota ei kukaan kadu, mutta maailman murhe tuottaa kuoleman. Sillä katsokaa, kuinka suurta intoa juuri tuo Elohim’in mielen mukainen murehtimisenne (katumuksenne) on saanut teissä aikaan, mitä puolustautumista, mitä paheksumista, mitä pelkoa, ikävöimistä, kiivautta, mitä kurittamista (2 Kor. 7:10-11a)!”